تحقیق جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

درخواست حذف این مطلب


تحقیق جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

تحقیق-جرایم-مبهم-(-بزه-های-نا-معین-)تحقیق جرایم مبهم ( بزه های نا معین )؛ بخشی از متن اصلی : legenullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : nulla pena sine lege بدین معنی که : اعمال هیچ کیفری بدون قانون مجاز نیست و بلا ه در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد که می گوید : nullum crimen  فایل